Palvelut

Henkilöstövuokraus – kauttamme saat tekijät kaiken tasoisiin tehtäviin!

Suurimmat toimialamme ovat logistiikka, teollisuus, rakentaminen sekä kiinteistönhuolto, johon meillä on tarjota myös pesu- ja kunnossapitopalveluita. Meillä on vahvaa kokemusta myös valkokaulustyöntekijöiden, kuten asiakaspalvelun ja eri tasoisten toimihenkilöiden vuokraamisesta.

Kauttamme on työllistetty tuhansia ihmisiä ja päivittäin työtä asiakasyrityksissä tekevät useat sadat työntekijät.

Henkilöstövuokraus on helppo, hyvin nopea ja riskittömämpi tapa työllistää henkilöitä tilapäisiin tai kokoaikaisiin tarpeisiin. Palvelutuottaja etsii ja rekrytoi henkilön sekä hoitaa kaikki työnantajavelvoitteet, asiakas vastaa perehdytyksestä ja työn johtamisesta. Kustannukset ovat läpinäkyvät ja esimerkiksi henkilön hakuprosessista tai sairaspäiviltä ei veloiteta asiakasta.

Rekrytointi – olemme oikean hintainen, työteliäs ja mutkaton toimija!

Teemme rekrytointia perinteisellä ilmoitushaulla ja hybridihaulla, jossa yhdistyy ilmoitushaku ja ”talent sourcing”, eli passiivisten kandidaattien kartoitus ja houkuttelu mukaan hakuprosessiin.

Rekrytoimme osaajia suoraan asiakkaan palkkalistoille rautaisella kokemuksella ja osaamisella. Henkilöstömme rekrytointikokemus on 191 henkilötyövuotta ja onnistuneita rekrytointeja on tehty suoraan asiakkaan palkkalistoille yli 15 000 kappaletta.

Haemme jatkuvasti asiakkaillemme niin työntekijöitä, toimihenkilöitä, esimiehiä, asiantuntijoita, keskijohtoa kuin ylempää johtoakin. Onnistumisprosentti hauissa on yli 98 %. Annamme valinnoille hyvän laatutakuun.

Asiakkaan osa rekrytointipalvelussa on kertoa meille työrooli ja haettava osaaminen. Tämän lisäksi käymme yhdessä läpi yrityksen toimintakulttuuria ja johtamista, jotta löydetty henkilö sopeutuu työyhteisöön ja työyhteisö häneen. Tämän jälkeen teemme haun ja ensimmäiset haastattelut, joiden jälkeen esittelemme asiakkaalle sovitun määrän parhaita kandidaatteja, tyypillisesti 2-6 haettavissa olevaa tehtävää kohden. Saat meiltä myös näkemyksen kandidaateista.  Valintasi jälkeen pidämme huolta siitä, että muut hakeneet henkilöt saavat asianmukaisen vastauksen prosessin lopputuloksesta.

Hakijakokemus ja siitä osin syntyvä työnantajamielikuva on meille tärkeää. Pyrimme aina edistämään asiakkaan työnantajamielikuvaa koko prosessin aikana.

Tuemme tarvittaessa ja sovittaessa valintaprosessia henkilöarvioinneilla. Meillä on käytössämme viisi eri arviointimenetelmää erilaisiin hakutilanteisiin aina räätälöidystä psykologisesta arvioinnista lähtien.

Tarjoamme myös tukea asiakkaan omaan rekrytointiprosessiin, jos osa siitä halutaan antaa ulkopuolisen ammattilaisen tehtäväksi. Tyypillisesti apu on haun avaukseen ja julkaisuun liittyvät palvelut, hakemusten käsittely, osallistuminen haastatteluihin tai henkilöarvioinnin tekeminen.

Suorahaku – mittarilukema niissä jo lähes 1000 kpl

Suorahakupalvelumme kattavat paitsi Suomen myös 40 muuta maata kaikissa maanosissa 59 toimiston verkostolla. Henkilöstömme on tehnyt lähes 1000 suorahakua. Kolmannes näistä hauista on ollut kansainvälisiä joko siten, että on haettu suomalaiselle yritykselle avainhenkilöä ulkomaille tai ulkomailta oikeaa avainhenkilöä Suomeen.

Teemme suorahakua nykyisin myös muihin kuin perinteisiin ylimmän johdon tehtäviin. Yritykset ovat löytäneet kauttamme paitsi hallitusjäseniä myös asiantuntijoita ja keskijohtoa vaikeasti täytettäviin tehtäviin.

Annamme suorahaullemme hyvän laatutakuun ja laadusta kertoo se, että suorahaun kautta rekrytoidut henkilöt myös pysyvät tehtävissään poikkeuksellisen hyvin.

Ulkomainen työvoima – verkostomme on kattava

Toimitamme ulkomaista työvoimaa maantieteellisesti koko Suomen alueelle. Pääasialliset asiakkaat toimivat teollisuuden, rakentamisen, logistiikan sekä majoitus- ja ravitsemusalan tehtävissä. Asiakastarve voi olla vakituinen tai määräaikainen, useamman kuukauden pituinen työn tekemisen tarve.

Kauttamme työskentelee jo satoja ulkomaisia työntekijöitä erilaisissa tehtävissä, joten hallitsemme prosessin hyvin.

Työntekijät tulevat EU:n ja EU:n ulkopuolisilta alueilta. Teetämme tekijöille lähtömaassa asiakasyrityksen kanssa sovitut työtaitonäytteet, joilla varmistetaan henkilön osaamisen osuvuus asiakasyrityksen töihin. Järjestämme työntekijöiden matkat, majoitukset työssäkäyntialueelle sekä kaikki työskentelyyn liittyvät lupaprosessit. Tämän lisäksi tuemme työntekijän työsuhteen alkutaivalta, mutta perehdytysvastuu ja työn johtaminen jää toki asiakasyritykselle.

Pyrimme siihen, että mahdollisimman monella työntekijällä on englannin kielen perustaito, mutta asiakasyrityksen on syytä varmistaa työnjohdon rohkeus ja taito kommunikoida vieraalla kielellä – tosin monessa työpaikassahan on jo valmiiksi äidinkieleltään muuta kuin suomea puhuvia henkilöitä. Toimitusaika on yleensä 1,5–3 kuukautta prosessin käynnistymisestä. Ulkomaalaisia, Suomessa jo asuvia työntekijöitä vapautuu myös jatkuvasti toimeksiannoilta, ja heitä yritykset voivat saada palvelukseensa hyvin nopeasti.

Ulkoistuspalvelut – yksi tapa saada liiketoiminta kukoistamaan

Ulkoistuspalvelumme kattavat laajan kokonaisuuden aina työsuhteen ulkoistuksesta koko henkilöstön tai toiminnon ulkoistamiseen. Kuvaa meille työn tekemisen tarve, me puolestamme kerromme sinulle ratkaisuehdotuksemme. Voit antaa meille hoidettavaksi jonkun prosessin osan tai isomman kokonaisuuden. Meiltä saat paitsi rekrytoinnin ulkoistuspalvelut myös In House -konsultit tukemaan omaa organisaatiotasi ja prosessejasi tarvittavaksi ajaksi, osa- tai kokoaikaisesti.

Kysy myös kustannustehokkaita ulkomailla tuotettavia palveluitamme esimerkiksi contact center -ympäristöön. Palvelut tuotetaan suomeksi suomalaisten työntekijöiden tekemänä.

Outplacement ja muutosturva – tukea myös tuulisempiin päiviin

Yrityksen liiketoiminta ei ole aina pelkkää juhlaa ja menestystä samalla toimintakonseptilla. Joskus tarvitaan muutoksia, jotka koskettavat myös yrityksen ihmisiä. Palvelumme kattavat muutosturvapalvelut, jotka täyttävät vähintään muutosturvan lakisääteiset velvollisuudet. Työnantajan tarjoama tuki muutostilanteissa on osoitus vastuullisesta toiminnasta ja tukee positiivista työnantajamielikuvaa.

Akkreditoitujen konsulttien ohjaamassa Outplacement-ohjelmassa kartoitetaan konsultoitavien henkilöiden uramahdollisuudet ja varmistetaan menestyminen työnhaussa. Palvelu toteutetaan yksilövalmennuksena ja se kestää tyypillisesti kahdesta kolmeen kuukautta sisältäen puolenkymmentä henkilökohtaista tapaamiskertaa.

Valmennuksen aikana laaditaan yksilöllinen työnhakustrategia ja kartoitetaan jatko- sekä uudelleenkoulutusmahdollisuudet. Valmennukseen osallistuvan henkilön itsetuntemusta lisätään yhdistämällä valmennukseen työpersoonallisuusarviointi.

Valmennettava saa hyvän kuvan työmarkkinoiden tilanteesta, hakukanavien hyödyntämisestä ja verkottumisesta sekä sosiaalisen median hyödyntämisestä työnhaussa. Lisäksi valmennamme osallistujan haastatteluihin ja tarjoamme käytännön apua työnhakuprosessiin henkilökohtaisen uravalmentajan toimesta koko ohjelman ajan.

Muutostilanteet eivät koske pelkästään niitä henkilöitä, jotka joutuvat poistumaan organisaatiosta. Kysy myös muutostilanteiden tukipalveluista johdolle, esimiehille ja työyhteisölle.

Ylimmän johdon tukipalvelut – meiltä saat ensiluokkaista palvelua!

Tarjoamme ylimmälle johdolle sekä yhtiöiden hallituksille johdon tukipalveluita, joilla tuetaan ylimmän johdon onnistumista tehtävässään.

Onboarding:

Suorahakupalvelun jatkoksi sekä yrityksen suunnanmuutoksen tueksi tarjoamme onboarding-palvelua, jossa ulkopuolisen henkilön avulla tuetaan operatiivista johtajaa yrityksen hallituksen määrittelemien tavoitteiden saavuttamisessa. Palvelu on tyypillisesti vuoden mittainen ja sisältää kuusi tapaamiskertaa, joissa tarkastellaan tavoitteiden suunnassa etenemistä ja määritellään yhdessä johtajan kanssa seuraavan periodin tärkeimmät toimenpiteet mittareineen.

Johdon auditointi:

Johdon auditointi tehdään tyypillisesti toimitusjohtajan vaihtotilanteessa. Toimitusjohtaja ja hallitus saavat käsityksen avainhenkilöidensä kompetensseista ja tahtotilasta suhteessa yrityksen tavoitteisiin. Auditoinnin lopputuloksena on arvio auditointien kohteena olevista henkilöistä ja joukkueen suorituskyvystä suhteessa tulevaisuuteen. Auditointi hinnoitellaan siihen osallistuvien henkilöiden lukumäärän perusteella.

Coaching:

Coaching auttaa asiakasta (coachattava) kirkastamaan ja saavuttamaan henkilökohtaisia tai ammatillisia tavoitteita. Kokenut coach oivalluttaa kysymyksillään ohjattavan laajentamaan näkökulmaa, tunnistamaan vahvuutensa ja kehityskohteensa sekä löytämään uusia tapoja päästä tavoitteisiin.

Käytössämme on useampia sertifioituja coacheja. Palvelu hinnoitellaan tyypillisesti kertaperusteisesti ja kertojen määrä sovitaan aloituskeskustelussa.

Vuokrajohtaja – Interim Manager

Vuokrajohtaja tuo yritykseen ulkopuolista osaamista muutosten ja projektien läpivientiin. Toisin kuin ulkopuolinen konsultti hän työskentelee yrityksessä kuten sen omat työntekijät ja vie itse muutokset läpi organisaatiossa yhdessä henkilöstön kanssa. Tyypillisesti vuokrajohtaja työskentelee yrityksessä 3-5 päivää viikossa, mutta joskus myös tätä vähemmän. Vuokrajohtajan työ tehdään laskua vastaan sovitun työmäärän mukaisesti eikä yhtiölle tule muita kuluja kuin mahdolliset kilometri- ja matkakulut.

Hyppäämme remmiin ja käärimme hihat esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Avainhenkilön irtisanoutuminen, pidempi poissaolo tai vaihtotilanne
 • Uuden liiketoiminnan tai yrityksen käynnistys
 • Muutoksen läpivienti
 • Uuden kokemattomamman vastuuhenkilön menestyksen tukeminen
 • Palvelun lanseeraaminen
 • Myyntiorganisaation rakentaminen
 • Ongelma- tai kriisitilanteen haltuunotto ja rauhoittaminen

Myynnin konsultointi – olemme valmiina haasteisiin!

Myynti on yrityksen tärkein toiminto ja elinvoima. Yhtiön johtaja nukkuu yönsä hyvin, kun myyntiä johdetaan tiedolla ja ennusteilla, eikä tuloslaskelmilla. Menestyvissä yhtiöissä työntekijät tietävät ja hyväksyvät tavoitteet, organisoituminen tukee myyntiä ja yrityskulttuuri on tekijöilleen turvallinen sekä vastuuseen kannustava. Näissä organisaatioissa tiedetään, kenelle palvelut on suunnattu, millainen on palveluvalikoima ja arvo asiakkaalle, kuinka myyntiä sekä palvelutuotantoa tehdään ja kuka vastaa mistäkin.

Haluaisitko tukea vaikkapa seuraaviin asioihin?

 • Asiakkaita tai uusmyynnin kohteita pitäisi segmentoida myynnin suuntaamiseksi.
 • Asiakaskannattavuutta pitäisi parantaa.
 • Palveluvalikoimaa (tarjoamaa) tulisi selkeyttää.
 • Tuotteen myynnistä pitäisi päästä palvelun myyntiin.
 • Palvelun arvoa ja asiakaslupausta tulisi kirkastaa.
 • Organisaatio pitäisi saada tuottamaan enemmän ja parempia liidejä.
 • Tarjousten ”Hit Raten” nostaminen lisäämään myyntiä.
 • Myyntimahdollisuudet jäävät piippuun eivätkä näy kassassa, ja niiden johtamisen laatua pitäisi parantaa.
 • Onko myyntiprosessissa on jotain vikaa ja sen lisäksi siitä ei saada tietoa, jota voisi hyödyntää?
 • Asiakkuuksista ei saada kaikkea potentiaalia irti.
 • Asiakkuuksien johtamista pitäisi tehdä systemaattisemmin.
 • Ovatko henkilöstön kyvykkyydet oikeat?
 • Tukeeko organisoituminen myös myynnissä onnistumista?
 • Ovatko myynnin tavoitteet oikeat?
 • Pitäisi saada CRM hyötykäyttöön.

Toimintatapamme on käytännönläheinen ja toimeenpanoon keskittyvä. Kartamme turhaa tärkeilyä sekä ylimääräistä pönötystä, sen sijaan keskitymme asiakkaan tilanteeseen ja ongelmanratkaisuun. Käydään keskustelu tilanteesta ja katsotaan, mikä olisi hyvä ratkaisu teille. Käytetty työmäärä sovitaan etukäteen ja sen kesto voi olla päivistä toistaiseksi voimassa olevaan. Palveluiden veloitus on tunti-, päivä- tai kuukausiperusteinen. Myös ”success fee”-pohjaisesta hinnoittelusta voidaan keskustella.